0 item
SHOPPING CART

Your shopping cart is empty

Continue Shopping
SUBTOTAL: $0


Wsparcie ze środków strukturalnych, perspektywa 2014-2020

Beneficjent: ANGRA Sp. z o.o. zrealizowała projekt pt. „ Wdrożenie nowej technologii laserowego znakowania szkła hartowanego powleczonego farbą ceramiczną w procesie produkcji szyb dedykowanych do urządzeń sterowanych sensorycznie”. Przedsięwzięcie zakładało komercjalizację wyników własnych prac B+R ujętych w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej drogą inwestycji technologicznej obejmującej stworzenie zaplecza produkcyjnego umożliwiającego wprowadzenie na rynek nowych i znacząco ulepszonych produktów w zakresie szklanych obudów do paneli sterowniczych urządzeń obsługiwanych sensorycznie, ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu AGD.
Harmonogram realizacji: Inwestycja technologiczna zrealizowana została w okresie od 28.03.2016 r. do 28.12.2016 r.
Cele projektu: zwiększenie potencjału technologicznego przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowych autorskich rozwiązań w zakresie laserowego znakowania szkła hartowanego.
Planowane efekty:
o    wdrożenie 1 rozwiązania będącego wynikiem prac B+R
o    wprowadzenie 1 nowej innowacji produktowej
o    utworzenie 2 nowych trwałych miejsc pracy we wspartym przedsiębiorstwie
o    wzrost przychodów ze sprzedaży o 2,0 mln zł
Wartość projektu: 8 571 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3 856 950,00 zł

                                                              

PROGRAMY Z KTÓRYCH KORZYSTALIŚMY


PHARE 2001, Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
okres realizacji 28.11.2003 – 21.01.2004
PHARE 2002, Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
okres realizacji 17.12.2004 – 16.02.2005
PHARE 2002, Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
okres realizacji 31.12.2004 – 22.02.2005
SPO WKP 2004-2006, Działanie 2.3
okres realizacji 11.2004 – 05.2005
SPO WKP 2004-2006, Działanie 2.3
okres realizacji 01.2006 – 30.2006


RPO WO 2007 – 2013, Poddziałanie 1.3.2
okres realizacji  07.2014-09.2014
RPO WO 2007 – 2013, Działanie 1.3
okres realizacji 12.2009 - 03.2011


PO Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie: 4.3
okres realizacji  12.2011-11.2013